+40768.45.33.53

Ce avantaje oferă:

 • În primul rând, suprafaţa de expunere oferă o vizibilitate enormă, imposibil să fie ignorată de pietoni sau participanţii la trafic.
 • Poate acoperi distanţe mari în timp scurt.
 • Mobilitatea este incomparabil mai impactantă decât ceva static. Ea obligă ochiul să se focalizeze sistematic pe obiectele care nu pot fi memorate de creier, în ceea ce privește localizarea.
 • Aglomeraţia cu care se confruntă majoritatea orașelor reprezintă un avantaj prin faptul că timpii de staţionare în trafic oferă o focalizare mai adecvată asupra mesajului.
 • Dimensiunea pe verticală se află preponderent deasupra amprentelor de înălţime ale autoturismelor, dar nu atât de sus ca în cazul bannerelor suspendate la cote care le diminuează efectul.
 • Mobilitatea atrage privitorul prin contrastul pe care îl oferă faţă de imobile sau peisajul urban obișnuit.
 • Cantitatea mare de informaţii care poate fi structurată până la nivel de detaliu.
 • Nu are condiţionări majore de acces pe drumurile unui oraș.
 • Campania de publicitate poate fi structurată ţinând cont de criteriile orare când există mai mulţi șoferi decât pietoni sau invers. De asemenea, poate fi abordată eterogen prin alegerea unor mari aglomerări urbane.
 • Funcţionează foarte bine ca mix de publicitate, completând mesajul oferit în spoturi radio, TV, spaţiul virtual sau presa scrisă.
 • Datorită costurilor reduse atât în ceea ce privește partea de închiriere, cât și cea de producţie, Caravana Publicitară poate fi lansată ca test pentru a măsura gradul de impact înaintea deciziei de a aloca bugete substanţiale.
 • Având două panouri laterale, poate avea un concept diferit pentru același proiect publicitar.
 • Punerea în operă a suportului se face rapid și se află la nivelul de jos al costurilor.
 • Poate fi însoţită de mesaj audio.